Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i mają więcej niż 16 lat muszą przyjść do studia z wypełnioną zgodą opiekuna prawnego/rodzica.
Jedyny akceptowany przeze mnie wzór jest do pobrania TUTAJ

Osoby mające mniej niż 16 lat muszą przyjść do mnie z rodzicem/opiekunem prawnym, który na miejscu wypełni stosowną zgodę.
W sytuacji rozbieżności nazwisk dziecka i opiekuna prawnego, wymagam okazania dokumentu potwierdzającego powiązania między danymi osobami.

Minimalny wiek na przekłucia:

  • Płatki uszu – 7 lat
  • Przekłucia intymne w tym sutki – 18 lat