Informacje

Osoby mające mniej niż 18 lat muszą przyjść do mnie z rodzicem/opiekunem prawnym, który na miejscu wypełni stosowną zgodę.
W sytuacji rozbieżności nazwisk dziecka i opiekuna prawnego, wymagam okazania dokumentu potwierdzającego powiązania między danymi osobami.

Minimalny wiek na przekłucia:

  • Płatki uszu – 8 lat
  • Chrząstki uszu – 13 lat
  • Industrial, twarz, pępek – 15 lat
  • Przekłucia intymne w tym sutki, Mikrodermale, Powierzchniowe, UFO – 18 lat